trimmer3.jpg

Het lidmaatschap van De Gouden Gooi loopt van 1 januari tot en met 31 december.

   Contributie senioren (incl. licentie):

   € 96,50

   Contributie senioren (2e lid):    € 75,50

   Contributie junior tot 18 jaar (incl. licentie):

       --


Bankrekening Rabobank NL11 RABO 01466.76.467

In alle gevallen is bijdrage aan de NJBB inbegrepen in het bovenstaande bedrag. € 23,25 voor een licentie,

€ 5,50 voor een 2e lidmaatschap.

Ga naar boven