boluledrome3.jpg

Het lidmaatschap van De Gouden Gooi loopt van 1 januari tot en met 31 december.

   Contributie (C-licentie) senioren:

   € 71,50

   Contributie (W-licentie) senioren:    € 90,00

   Contributie junior (incl. licentie):

   € 32.00


Bankrekening Rabobank NL11 RABO 01466.76.467

In alle gevallen is bijdrage aan de NJBB inbegrepen in het bovenstaande bedrag. € 32,50 voor een W-licentie, € 16,50 voor een C-licentie en € 12,50 voor een jeugdlicentie.

Ga naar boven