wadden.jpg

Het lidmaatschap van De Gouden Gooi loopt van 1 januari tot en met 31 december.

   Contributie senioren (incl. licentie):

   € 81,50

   Contributie senioren (2e lid):    € 64,00

   Contributie junior tot 18 jaar (incl. licentie):

   € 41,25


Bankrekening Rabobank NL11 RABO 01466.76.467

In alle gevallen is bijdrage aan de NJBB inbegrepen in het bovenstaande bedrag. € 22,50 voor een licentie,

€ 5,00 voor een 2e lidmaatschap en € 11,25 voor een jeugdlicentie.

Ga naar boven